Małopolski Związek Szachowy

Informacje

Siedziba: 31-549 Kraków, al. Powstania Warszawskiego 6/65
Prezes: Jan Kusina, 31-519 Kraków, ul. B. Chrobrego 3B
Telefon: 607 059 125
E-mail 1: jkusina@mzszach.krakow.pl
E-mail 2: jan.kusina@gmail.com
Nr konta: PKO BP S.A. I/O Kraków 63 1020 2892 0000 5902 0141 1297