Kadry wojewódzkie

Trener-koordynator kadr wojewódzkich

Stanisław Turecki

Adres: ul. Północna 482, 32-004 Staniątki
Telefon: 607 099 482
E-mail: sturecki@onet.eu